Współczynnik przenikania ciepła w domu

2020-12-07
Współczynnik przenikania ciepła w domu

Oszczędzanie energii to od niedawna wyjątkowy priorytet w polityce i gospodarce, a także – budownictwie. Jak wiadomo, na zainteresowanie inwestycjami niskoemisyjnymi miały wpływ nie tylko zmiany klimatyczne oraz wprowadzone z ich powodu przepisy, lecz również liczne korzyści natury ekonomicznej, które można było dostrzec w wyliczeniach dotyczących energooszczędnych przedsięwzięć.

Na czym polega oszczędzanie energii cieplnej w domu

Mówiąc o domu energooszczędnym mamy na myśli dom pasywny, czyli taki, który nie wymaga długiego okresu grzewczego, często wykorzystuje naturalne źródła energii, w tym słonecznej, i samoczynnie generuje ciepło. Budowla tego typu posiada zazwyczaj dużą liczbę okien dużego formatu, sprzyjających ogrzewaniu wnętrza bez udziału c.o., a jej ściany są wykonane z materiałów o niskiej przepuszczalności, często wspomaganych termoizolacją. Jak od dawna wiadomo – większą bezwładnością cieplną odznaczają się domy murowane, mniejszą – tzw. szkieletowce. W związku z obowiązującymi przepisami – od 2020 roku, a w niektórych przypadkach już od 2018, wszystkie budynki muszą wcielać standardy oszczędności i niskoemisyjności. Odpowiednia adaptacja domostw jest o tyle istotna, że w razie przekroczenia ustalonych granic – na właścicieli zostaną nałożone kary.

Jak obliczyć współczynnik przenikania ciepła

Według dostępnych danych już choćby przez ściany budynku potrafi uciekać aż kilkadziesiąt procent ciepła. Na przepuszczanie temperatury wpływa przede wszystkim materiał użyty do budowy domów z jego zdolnością do przewodzenia, rodzaj zastosowanej zaprawy, grubość przegród i spoin, a w końcu obecność lub brak odpowiedniej izolacji. Wysokość współczynnika przenikania jest inna dla ścian elewacyjnych, a inna dla przegród wewnętrznych. Całkowita – zależy również od konstrukcji, drzwi, okien, dachu i użytych podłóg. Oblicza się ją, stosując jednostkę U, którą odmierza się wielkość przepływu ciepła przez daną powierzchnię, podczas gdy po jej dwóch stronach zachodzi różnica temperatur w wysokości 1 kelwina.

Wyliczenia i co dalej?

Obliczenie współczynnika przenikania ciepła jest ważne o tyle, o ile pozwala stwierdzić, czy realizowana inwestycja spełnia prawne wymagania, czy też nie. Każdy właściciel w oparciu o wszystkie dane materiałowe może wyliczyć termoprzepuszczalność użytych materiałów i już na etapie budowy zmodyfikować swój projekt. Sprawa wygląda bardziej kłopotliwie z punktu widzenia posiadaczy domów starych. Niemniej jednak wyposażenie budowli w cechę energooszczędności nie tylko chroni przed ewentualnymi karami, lecz także skutecznie zmniejsza koszty eksploatacji. Dbanie o energooszczędność nie tylko sprzyja środowisku naturalnemu, ale dla każdego inwestora jest po prostu opłacalne.

Pokaż więcej wpisów z Grudzień 2020
pixel