Przepisy prawa budowlanego a wstawianie okien dachowych

2021-07-06
Przepisy prawa budowlanego a wstawianie okien dachowych

  

Wraz z nadejściem nowego roku 2021 weszły w życie nowe przepisy związane z prawem budowlanym – WT 2021. Skrót ten określa wymagania, którym muszą sprostać budynki powstałe w roku 2021 i później. Normy te są aktualizowane średnio raz na 5 lat. Ostatnie regulacje pochodzą z roku 2017. Stąd też, biorąc pod uwagę coraz to nowocześniejsze technologie oraz środowisko, po raz kolejny dostosowano przepisy związane z prawem budowlanym.

  


Z artykułu dowiesz się:

 1. czym dokładnie jest Standard WT 2021
 2. kogo obowiązują nowe przepisy
 3. jakie nowe wartości parametrów zostały wprowadzone wraz z WT 2021
 4. o co chodzi ze zmniejszeniem norm izolacji cieplnej podczas wstawiania okien dachowych

okna dachowe,=

Czym dokładnie jest Standard WT 2021?

Standard WT 2021 tworzą przepisy, które skupiają się na zagadnieniach technicznych związanych z energooszczędnością oraz izolacją cieplną budynków. Od stycznia 2021 roku wprowadzono nowe standardy energetyczne i obniżone wartości wskaźnika EP. Czynnik ten opisuje ilość energii nieodnawialnej, którą budynek może pozyskać z nieodnawialnych źródeł energii takich jak gaz, węgiel czy ropa naftowa. W praktyce oznacza to zmniejszenie zapotrzebowania w budynku ilości energii wykorzystywanej do jego ogrzania, chłodzenia, wentylacji, podgrzewania wody, jak i oświetlenia oraz pozostałej energii elektrycznej. Przyczynić się to ma do stosowania nowoczesnych rozwiązań technologicznych, które docelowo są korzystniejsze dla naszego środowiska naturalnego i mniej je obciążają. Przykładami urządzeń i rozwiązań, które mogą pomóc osiągać nowe normy i obniżyć zużycie energii pierwotnej są: pompy ciepła, rekuperatory, kotły na pellet, mikroinstalacje fotowoltaiczne, nowoczesne okna dachowe, które w znacznej większości posiadają co najmniej 3 szyby oraz pozostałe materiały izolacyjne spełniające odpowiednie parametry.

Kogo obowiązują nowe przepisy?

okna dachowe,=

Zgodnie z nowelizacją warunków technicznych WT 2021 aktualizacja przepisów budowlanych obejmuje:

 • inwestorów, którzy otrzymali pozwolenie na budowę w roku 2021,
 • każdy niezrealizowany projekt (niedopełnione formalności), który rozpoczęty został według starych wymagań, ale musi być dostosowany do nowych przepisów,
 • budynki w rozbudowie bądź w trakcie modernizacji.

Ustawodawca zezwolił jednak inwestorom, którzy są w trakcie budowy, ale otrzymali pozwolenie na budowę przed rokiem 2021, na dokończenie inwestycji zgodnie z parametrami uwzględnionymi jeszcze w pierwotnych projektach. Najprawdopodobniej nowelizacja wymusi na inwestorach konieczność poniesienia nieco wyższych kosztów budowy (jeśli jego inwestycja dotychczas nie spełniała nowych parametrów), ale z drugiej strony może przyczynić się do bardziej świadomego podejścia i budowy sprzyjającej środowisku, w którym żyjemy.

Na stan dzisiejszy wiele projektów budynków jednorodzinnych dostosowało już swoje rozwiązania do obecnie obowiązujących przepisów i wytycznych budowlanych. Te z nich, które spełniają normy WT 2021, można zaś zaklasyfikować jako budynki energooszczędne. Są to budynki, które z założenia wyróżniają się małym zapotrzebowaniem na energię. Przy czym fakt ten absolutnie nie wpływa niekorzystnie na komfort czy standard życia jego mieszkańców.

Ważnymi aspektami tego rodzaju budownictwa jest zapewnienie niedrogiego i efektywnego systemu pobierania, wykorzystywania i odzyskiwania energii w trakcie eksploatacji budynku.

Jakie nowe wartości parametrów zostały wprowadzone wraz z WT 2021?

Nowe przepisy dotyczą zarówno budynków, w tym też i szeroko pojętej stolarki okiennej i drzwiowej, jak i instalacji. Wytyczono nowe wartości dla współczynnika izolacyjności cieplnej przegród. Oznacza się go literką U i wyrażony jest w watach. Współczynnik przenikania ciepła U określa ilość energii, która przenika przez przegrodę (np. drzwi, okno) w odniesieniu do jej powierzchni i różnicy temperatur z obu jej stron. Współczynnik ten w ostatnich latach ulegał stopniowemu obniżeniu. I tak współczynnik izolacji ścian zewnętrznych U w roku 2014 wynosił 0,25 W/m2K. W roku 2017 obniżono go do wartości 0,23 W/m2K. Natomiast od roku 2021 nie może on przekroczyć 0,2 W/m2K. W stolarce okiennej z kolei obecna norma wynosi dla zwykłych okien i drzwi 0,9 W/m2K i została ona zmniejszona z wartości 1,1 W/m2K. Współczynnik okien połaciowych zaś obniżył się z 1,3 W/m2K do 1,1 m2K.

Zmniejszenie norm izolacji cieplnej a wstawianie okien dachowych

okna dachowe,=

Nowe przepisy nakładają na osoby działające na rynku budowlanym jeszcze większe restrykcje w kwestii dbałości o izolację termiczną budynków. Kupując materiały budowlane i myśląc o instalacjach wewnętrznych, warto o tym pamiętać. Normy izolacji cieplnej dla okien połaciowych są spełnione głównie przez okna dachowe co najmniej 3-szybowe. Niestety znaczna większość okien składających się z 2 szyb tych wymagań już nie spełnia. Stąd też w przypadku modernizacji budynku, czy też budowy domu po roku 2021 koniecznym będzie zakup wyłącznie stolarki okiennej spełniającej wspomniane powyżej wytyczne. Jakby nie patrzeć ma to wiele pozytywnych aspektów. Przede wszystkim zaś nadaje kierunek budownictwu pasywnemu, które sprzyja wartościom ekologicznym, a więc i zmniejszeniu negatywnych skutków oddziaływania człowieka na środowisko. Zmniejszenie zaś ilości energii niezbędnej dla ogrzania domu czy korzystania z mediów, w perspektywie długofalowej, może przyczynić się do znacznego obniżenia kosztów użytkowania budynku. Może zatem warto spojrzeć na nowe regulacje przychylnym okiem i dołączyć do grona sympatyków ekologicznych i nowatorskich rozwiązań w budownictwie.

Autor: Małgorzata Buchkovska

Pokaż więcej wpisów z Lipiec 2021
pixel