Jak dobrze ocieplić dach styropianem?

2019-09-10
Jak dobrze ocieplić dach styropianem?

W tym artykule przedstawimy Ci właściwości styropianu do ocieplenia dachu. Opiszemy, jakie znaczenie ma grubość styropianu w ociepleniu dachu. Pomożemy w jego doborze. Wymienimy firmy produkujące takie styropiany.

Właściwości styropianu pod kątem ocieplenia dachu.

Budowa dachu

Styropian to w języku budowlanym polistyren spieniony. Ma bardzo dobre właściwości termiczne, które są związane ze składem materiału, z którego został wykonany. Płyta styropianu w 98 % składa się z powietrza zamkniętego w drobnych porach. A taka właściwość stanowi o tym, że jest to najlepszy izolator. Wyróżnia go niski, konkurencyjny, współczynnik przewodzenia ciepła (λ=0,044–0,031 W/[mK]).

Dzięki takiej budowie kilkucentymetrowa warstwa zapewnia izolację termiczną. Styropian jest wysoce odporny na niskie temperatury oraz na wilgoć, co sprawia, że możemy go montować o każdej porze roku. Nie musimy się martwić o to, że termoizolacja zamoknie, ponieważ nie jest on rozpuszczalny w wodzie, nie ulega pęcznieniu oraz nie wchłania wilgoci. Wybieramy go z uwagi na niewielki ciężar, łatwość w transporcie i montażu oraz nieskomplikowaną obróbkę.

Wady jakie posiada styropian stosowany do izolacji dachu

Osoby, które są przeciwne styropianowi jako jego wadę wymieniają niską paro przepuszczalność, co oznacza, że konstrukcja dachowa „nie oddycha” w przeciwieństwie do wełny mineralnej. Problem związane z odparowaniem ewentualnej wilgoci zniweluje wykonanie pomiędzy materiałem dociepleniowym, a deskowaniem szczeliny wentylacyjnej. Poza tym nie jest on odporny na działanie rozpuszczalników organicznych np. pod wpływem ropy naftowej i benzyny pęcznieje.

Jest materiałem wrażliwym na wysokie temperatury oraz ogień. Jednocześnie styropian, który został użyty w budownictwie jest samogasnący i zaliczany do klasy E. Stosując odpowiednie materiały i układ warstw, przekrycia dachowe, do których zastosowano płyty styropianowe mogą być sklasyfikowane w klasie BROOF(t1) odporności na ogień zewnętrzny, które nie rozprzestrzeniają ognia oraz posiadają klasyfikację ogniową RE lub REI na poziomie 15, 30, a nawet 60.

Jaki styropian powinniśmy wybrać ocieplając dach.

Kupując styropian do ocieplenia dachu musimy zwrócić uwagę na parametr CS (10). Parametr ten określa minimalną wartość naprężenia ściskającego, która została wyrażona w kPa. Decyduje on o twardości i odporności styropianu, a jego wielkość określa projektant w zależności od konstrukcji dachu.

Styropian ma różne parametry wytrzymałościowe, określane jako wytrzymałość na rozrywanie, ściskanie oraz zginanie. Im wyższa gęstość materiału, tym te parametry będą większe. Izolując dach nie powinnyśmy wybierać styropianów o wadze niższej niż ok. 15 kg/m³. Styropiany, których waga tyle wynosi nie spełniają poziomu wytrzymałości na rozrywanie (80 kPa).

Ocieplenie dachu w zależności od nachylenia

Dach stromy

Ocieplenie dachów stromych

W dachach stromych połać dachowa jest nachylona pod kątem większym niż 20o. Pomieszczenia, które znajdują się pod dachem wykorzystywane są jako pomieszczenia użytkowe.

Współczynnik przenikania ciepła U, dla przegród dachowych nie może wynosić więcej niż 0,30W/(m2K). Im wartość tego współczynnika U będzie niższa, tym lepsza izolacyjność przegrody.

Jak obliczamy współczynnik przenikania ciepła U?

 1. Producent podaje współczynnik przewodności cieplnej l (W/mK).
 2. Na podstawie tego współczynnika obliczamy opór cieplny R = d/l, gdzie d oznacza grubość warstwy termoizolacyjnej, którą podaje się w metrach.
 3. Współczynnik U obliczamy ze wzoru U=1/R, który możemy zapisać jako U=l/d.

Optymalny współczynnik przenikania ciepła U uzyskamy stosując materiały o jak najniższej przewodności cieplnej. Z zasady stosujemy trzy typy izolacji:

 • między krokwiami - wykonuje się wtedy, kiedy ukończone zostało pokrycie dachowe. Do zewnętrznej powierzchni krokwi, mocuje się za pomocą zszywek folię o właściwościach wiatroizolacyjnych. Płyty styropianowe układa się między krokwiami w dwóch warstwach przesuniętych względem siebie (np. SWISSPOR EPS50-042). Kleimy je do specjalnie dystansowych listew styropianowych, które wcześniej zostały przybite do krokwi. Po czym od strony pomieszczenia mocujemy folię o właściwościach paroizolacyjnych. Tego typu mocowanie płyt ogranicza straty powierzchni pomieszczenia i pozwala na uzyskanie gładkich powierzchni sufitów i ścian.
 • pod krokwiami - jest najbardziej korzystnym rozwiązaniem eliminującym powstawanie mostków termicznych. Dzieje się to kosztem zmniejszenia powierzchni pomieszczeń użytkowych.

Układ warstwowy wygląda następująco:

 1. Zespolona płyta styropianowo gipsowa.
 2. Płyta styropianowa o grubości 6 cm.
 3. Płyta styropianowa o grubości 8 cm (rozstaw łat musi być tak dobrany, aby powodował jak najmniejszą ilość odpadów).
 4. Ruszt drewniany, czyli tzw. łaty.
 5. Drugie pokrycie.
 6. Łaty dachowe.
 7. Pokrycie dachowe.

Uwaga! Stosowanie wiatroizolacji w tym przypadku nie jest konieczne.

 • na krokwiach - izolacja układana w ten sposób pozwala na uzyskanie i utrzymanie ciągłej warstwy termoizolacyjnej, która została pozbawiona mostków termicznych. Do krokwi przybijamy pełne deskowanie, następnie mocujemy płyty styropianowe frezowane na zakładkę. Płyty mocujemy za pośrednictwem kontrłat, a następnie mocuje do nich łaty dachowe a na końcu układamy pokrycie dachowe.

Ocieplenie dachów płaskich.

Dach płaski

Dachy płaskie, których nachylenie jest mniejsze niż 200o to tzw. stropodachy, ponieważ pełnią podwójną funkcję. Możemy go podzielić ze względu na konstrukcję na:

 • stropodachy wentylowane – stanowią najbardziej korzystne rozwiązanie. Konstrukcja ich oddzielona od ocieplenia jest szczeliną powietrzną np. płyt styropianowych. Płyty te układa się pomiędzy, jak i pod belkami stropu. Wymiana powietrza z otoczeniem poprzez otwory wentylacyjne pozwala uniknąć skraplaniu pary wodnej i uzyskaniu stałej wilgotności.
 • stropodachy niewentylowane - jest najłatwiejszym do wykonania stropodachem. Wszystkie jego warstwy konstrukcyjne przylegają do siebie. Strop ten ma jednak wadę – ze względu na brak szczelin ocieplenie ulega częstemu zawilgoceniu. Aby temu zapobiec wykonuje się tzw. stropodach odwrócony. Chcąc wyeliminować zawilgocenia warstw w stropodachu odwróconym umieszczamy izolację wodo- i paroszczelną na stropie. A na izolacji przeciwwilgociowej układamy płyty styropianowe.

Układ warstw stropu odwróconego:

 1. Strop – konstrukcja nośna.
 2. Warstwa gruntująca.
 3. Izolacja przeciwwilgociowa.
 4. Izolacja termiczna – płyty styropianowe.
 5. Tkanina filtracyjna.
 6. Warstwa dociskowa – żwir.

Izolację dachów płaskich możemy wykonać za pomocą płyt warstwowych izolacyjnych – BITERM

W płytach BITERM warstwą izolacyjną jest styropian laminowany jednostronnie lub dwustronnie papą podkładową. Są one układane na stropodachach od strony zewnętrznej – bezpośrednio pod papą. BITERM układamy na podłożu betonowym, drewnianym, z blach trapezowych, z zapraw cementowych lub na pokryciu dachowym. Płyty mocujemy się za pomocą łączników mechanicznych lub za pomocą kleju.

Przykłady zastosowania płyt BITERM na istniejącym już pokryciu:

 1. Konstrukcja betonowa.
 2. Stare pokrycie betonowe.
 3. Płyty warstwowe izolacyjne BITERM mocowane mechanicznie lub na klej do podłoża.
 4. Papa wierzchniego krycia.

Możemy stosować płyty BITERM w odmianie BITERM-ROLLBAHN. W płytach tych na styropianie, co 10 cm znajdują się równoległe nacięcia. Dzięki takiemu rozwiązaniu unikamy niezależnej pracy żeber stropowych warstwy izolacyjnej oraz eliminujemy mostki termiczne i ograniczamy koszty montażu.

Zastosowanie klinów dachowych

Ważną rzeczą jest prawidłowe odprowadzenie wód opadowych. Jednak nie zawsze spad na dachu jest wystarczający, żeby woda opadowa mogła swobodnie przemieszczać się w kierunku spustów. Dobrym rozwiązaniem są kliny styropianowe, dzięki którym unikniemy pracochłonnego i kosztownego wykonywania spadów na konstrukcji dachu.

Wymiary oraz kąt nachylenia klinów wyliczany jest na podstawie projektu porównanego z rzeczywistymi wymiarami budynku. Grubość klina uzależniona jest od tego, co chcemy uzyskać czy termoizolację czy jedynie spadek. W przypadku termoizolacji grubość ta musi wynosić nie mniej niż 15cm. Natomiast jeżeli chodzi o uzyskanie spadu, grubość klina musi umożliwiać zamocowanie mechaniczne.

Płyty spadkowe

Dokładne wykonanie płyt spadkowych daje możliwość idealnego wykonania odwodnienia. Dlatego każda płyta musi zostać dokładnie zaprojektowana, wycięta i opisana. Płyty spadkowe, których jakoś jest optymalna uzyskamy na komputerowo sterowanych urządzeniach do wycinania. Kliny styropianowe pozwalają na ekonomiczne wykonanie odwodnienia dachu i znacznie ograniczają jego ciężar.

Płyty spadkowe możemy zamocować mechanicznie za pomocą dybli lub na klej.

Zalety jakie posiadają płyty spadkowe:

 1. Doskonale izolują termicznie.
 2. Małe obciążają konstrukcję.
 3. Ich montaż jest szybki i prosty.

Dzięki dobrze zaprojektowanemu i zaizolowanemu dachowi możemy się na naszym poddaszu cieszyć przyjemnym ciepłem zarówno zimą, jak i latem.

Firmy produkujące styropian do ociepleń:

Ekspert radzi jak dobrze ocieplić dach styropianem.

 1. Najpierw musimy dobrać odpowiedni styropian, czyli taki, który będzie zachowywał kryteria jakości i minimalne poziomy cech technicznych.
 2. Ważną cechą przy ociepleniu jest rodzaj dachu jaki posiadamy – czy jest stromy czy płaski.
 3. Musimy zastanowić się w jakim momencie będzie on kładziony - na krokwiach, pod nimi czy też pomiędzy nimi.
 4. Rozważmy jaka jest funkcja dachu – czy jest on stropodachem.
 5. Izolując dach płaski zastanówmy się, czy chcemy zastosować płyty BITERM czy kliny.

Podsumowanie – jak dobrze ocieplić dach styropianem.

 1. Wybieramy styropian spełniający kryteria techniczne.
 2. Zastanawiamy się w jakim momencie będziemy go kładli.
 3. Myślimy jaką funkcję pełni nasz dach – czy jest np. stropodachem.
 4. Posiadając dach płaski rozważamy czy chcemy go zaizolować płytami BITERM czy klinami.

Pokaż więcej wpisów z Wrzesień 2019

Polecane

pixel