Izolacyjność akustyczna – o czym pamiętać?

2019-04-25
Izolacyjność akustyczna – o czym pamiętać?

Izolacyjność akustyczna to parametr, który w dużym stopniu wpływa na komfortowe użytkowanie budynku oraz pomieszczeń. Zgodnie z polskim prawem budynki, zarówno mieszkalne, jak i usługowe, należy projektować tak, by przebywanie w nich nie wiązało się z zagrożeniem dla zdrowia. O czym pamiętać, projektując izolację akustyczną?


Izolacyjność akustyczna – co to za parametr?

Izolacyjność akustyczna – co to za parametr?

Izolacyjność akustyczna to parametr, który składa się z dwóch podstawowych czynników.

Są to:

  • Poziom dźwięku emitowany z danego źródła
  • Poziom dźwięku odbierany przez odbiorcę

 

Izolacyjność to różnica pomiędzy dwoma wyżej wymienionymi czynnikami, wyrażona za pomocą wskaźników R’A1 i R’A2. Innymi słowy, jest to zdolność przegród budowlanych do tłumienia dźwięków. Im wyższy wskaźnik R’A1 i R’A2, tym skuteczniejsza izolacja akustyczna, a więc odbiorca nie naraża swojego zdrowia pomimo ekspozycji na dane źródło dźwięku.


Co wpływa na izolacyjność akustyczną?

Co wpływa na izolacyjność akustyczną?

Na wskaźnik izolacyjności akustycznej wpływa przede wszystkim konstrukcja budynku oraz takie parametry jak grubość ścian, droga powietrzna, czy szczelność warstw podłogowych. Zgodnie z polskim prawem dopuszczalne natężenie dźwięku w budynkach biurowych i mieszkaniach nie powinno przekraczać 35 decybeli w dzień oraz 25 decybeli w nocy. Wymagana izolacyjność akustyczna ścian dla szkół z kolei, nie powinna z kolei przekraczać 50 decybeli. O czym warto pamiętać, by dotrzymać tych norm?


Izolacyjność akustyczna – o czym warto pamiętać?

Izolacyjność akustyczna – o czym warto pamiętać?

Projektowanie akustyczne budynków to bardzo wyspecjalizowany obszar architektury, skupiony wokół zagadnień związanych z akustyką wnętrz. Na akustykę mają wpływ między innymi takie czynniki jak kształt i wymiary pomieszczenia, a także masa oraz jakość użytych podczas budowy materiałów wykończeniowych. Budynek można ochronić przed nadmiernym hałasem, np. stosując dodatkowe specjalistyczne konstrukcje przeciwhałasowe i akustyczne dźwiękochłonne przegrody.

Aby uniknąć tworzenia się nadmiernego hałasu w pomieszczeniach, można skorzystać między innymi z wibroizolatorów. To wysoce wyspecjalizowane sprężyste elementy, które pochłaniają dźwięki i ograniczają ich przenoszenie się pomiędzy pionowymi przegrodami. Inne rozwiązania, które warto zastosować, by wytłumić dźwięki w budynku, to tzw. pływająca podłoga lub drewnopochodne panele z podkładem sprężystym. W ten sposób zostaną dotrzymane wymagane normy i poziom hałasu nie będzie stwarzał zagrożenia dla ludzkiego zdrowia.

Przeczytaj też:

ABC izolacji poddasza

Pokaż więcej wpisów z Kwiecień 2019
pixel