Dofinansowanie na termomodernizację – jak uzyskać?

2021-09-30
Dofinansowanie na termomodernizację – jak uzyskać?

  

Wszelkie wydatki związane z budową czy modernizacją domu są dla większości z nas bardzo wysokie. Nierzadko realizację pewnych planów budowlanych musimy finansować, zaciągając kredyt bankowy, bądź pożyczając pieniądze od rodziny lub znajomych. Jak się jednak okazuje, możemy w tej kwestii liczyć także na wsparcie rządowe. Z pewnością warto zapoznać się z możliwością uzyskania ulgi termomodernizacyjnej. Na co w ramach tego dofinansowania możemy liczyć oraz jakie profity mieć z tego rodzaju pomocy, o tym dowiesz się z artykułu.

  


Z artykułu dowiesz się:

 1. na czym polega ulga termomodernizacyjna
 2. jakich formalności należy dopełnić, aby móc ubiegać się o ulgę termomodernizacyjną
 3. komu przysługuje ulga termomodernizacyjna, a komu nie
 4. jakiego rodzaju materiały, urządzenia i usługi zostały objęte ulgą
 5. jakie wytyczne muszę dodatkowo spełnić, aby wydatek objęty wykazem podlegał uldze


okna dachowe,=

Na czym polega ulga termomodernizacyjna?

Ulga termomodernizacyjna obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku. Uprawnia ona podatników, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami domów rodzinnych do odliczenia w zeznaniu rocznym określonych kwot związanych z poniesionymi na termomodernizację wydatkami. Maksymalna wysokość tej ulgi wynosi 53.000 zł i nie może ona przekroczyć tej wartości w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć, czyli nawet gdy dotyczy więcej niż jednego budynku, a posiada tego samego właściciela. Potwierdzeniem zaś poniesionych kosztów są faktury na określone materiały, urządzenia lub usługi.

Jakich formalności należy dopełnić, aby móc ubiegać się o ulgę termomodernizacyjną?

Źródeł informacji na temat ulgi termomodernizacyjnej można szukać przede wszystkim na stronach rządowych i w przepisach, które temu zagadnieniu odpowiadają. Sporo wiadomości na ten temat można też znaleźć w Internecie, warto jednak zawsze sprawdzić wiarygodność danej strony www i podanych tam danych.

Jak się zatem zabrać za kwestie ulgi termomodernizacyjnej? Kilka podpowiedzi znajduje się w opisie poniżej:

 • W pierwszej kolejności osoby, które ubiegają się o ulgę, powinny sprawdzić, jakiego rodzaju materiały, urządzenia i usługi podlegają odliczeniu oraz jakie są warunki skorzystania z tej ulgi.
 • Gdy decyzja dotycząca termomodernizacji została podjęta, wybieramy firmę, która pomoże nam ją przeprowadzić. Oceny konieczności dokonywania termomodernizacji najlepiej dokonać na podstawie audytu energetycznego.
 • Zakupujemy materiały budowlane oraz inne towary i usługi, które zostały wyróżnione w ustawie jako te objęte ulgą.
 • Termomodernizacja musi się zakończyć w ciągu 3 lat.
 • Wydatki mogą być odliczane w każdym roku podatkowym.

Komu przysługuje ulga termomodernizacyjna, a komu nie?

Jak się okazuje, nie każdy może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Jej beneficjentem są właściciele oraz współwłaściciele budynków jednorodzinnych. Te stanowią zaś domy wolnostojące, w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, będące konstrukcją samodzielną, z której można wydzielić maksymalnie 2 pomieszczenia mieszkalne. Stąd też z ulgi zostali wykluczeni mieszkańcy domów wielorodzinnych, szeregowców i bloków. Z ulgi nie skorzystają również najemcy, zajmujący lokal na zasadzie umowy najmu, użyczenia czy dzierżawy. Właściciele biur i lokali użytkowych także nie mają prawa korzystać z tej ulgi. Ulga nie przysługuje też w przypadku budynku będącego w budowie.

Jakiego rodzaju materiały, urządzenia i usługi zostały objęte ulgą?

Dokładny wykaz opisujący materiały budowlane, urządzenia i usługi został opublikowany w formie rozporządzenia w Dzienniku Ustaw RP z końcem grudnia 2018 roku. Jako przykładowe pozycje z tego wykazu można podać:

 • materiały budowlane wykorzystywane do ocieplania przegród budowlanych, płyt balkonowych i fundamentów;
 • materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej;
 • pompa ciepła wraz z osprzętem;
 • ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem;
 • stolarka okienna i drzwiowa, łącznie z oknami dachowymi ich systemem montażowym, drzwi balkonowe, bramy garażowe;
 • usługa audytu energetycznego;
 • docieplenie przegród budowlanych, płyt balkonowych lub fundamentów;

Do powyższych zalicza się jeszcze wiele innego rodzaju usług i materiałów budowlanych, dlatego warto szczegółowo zapoznać się z ich wykazem na stronie rządowej.

Jakie wytyczne muszę dodatkowo spełnić, aby wydatek objęty wykazem podlegał uldze?

ulga

Oprócz tego, iż wydatki muszą znajdować się w wyżej omawianym wykazie, musi być spełnionych kilka wymogów dodatkowo:

 • wydatek dotyczy przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i zostanie zakończony w ciągu 3 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poczyniono pierwszy wydatek z tym związany;
 • wydatki są udokumentowane fakturą wystawioną przez podatnika podatku od towarów i usług, który nie korzysta ze zwolnienia od tego podatku;
 • wydatki nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, lub oddane podatnikowi w jakiejkolwiek postaci;
 • wydatki te nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Jeśli zatem czeka Cię właśnie termomodernizacja domu, warto, abyś i Ty sprawdził, czy możesz skorzystać z ulgi.

Autor: Małgorzata Buchkovska

Pokaż więcej wpisów z Wrzesień 2021
pixel