Grunt Pod Tynk Mozaikowy MAGNETIC

Grunt pod tynk mozaikowy

Grunt Pod Tynk Mozaikowy MAGNETIC

Emulsja gruntująca

Cechy gruntu pod tynk mozaikowy


 • Ułatwia aplikację i obróbkę tynków,
 • Zwiększa wydajność powłok malarskich,
 • Jest mrozoodporny po wyschnięciu,

Zastosowanie


 • Grunt pod tynk mozaikowy MAGNETIC służy do wykonywania warstwy podkładowej pod tynk mozaikowy MAGNETIC,
 • Wyrównuje chłonność podłoża,
 • Zmniejsza prawdopodobieństwo przebarwień warstw wierzchnich,

Informacje ogólne


 • Podłoże pod grunt MAGNETIC powinno być trwałe, czyste, wolne od wykwitów. Stare spękane, tłuszczące się powłoki należy usunąć,
 • Bezpośrednio przed użyciem całą zawartość opakowania należy wymieszać, żeby uzyskać jednorodną konsystencję,
 • Temperatura podłoża i otoczenia podczas nakładania i wysychania powinna mieścić się w zakresie od +5 do +30 stopni. W przypadku niższych temperatur i wyższej wilgotności czas wysychania może się znacznie wydłużyć,
 • Gruntu pod tynk mozaikowy nie należy nakładać w czasie bezpośredniego nasłonecznienia i opadów deszczu,
 • Grunt MAGNETIC nakładamy równomiernie na całej powierzchni przy pomocy wałka, pędzla czy agregatu malarskiego metodą mokre na mokre,
 • Zużycie gruntu pod tynk mozaikowy wynosi ok. 0,25-0,3 kg/m2 przy jednokrotnej aplikacji na powierzchni gładkiej,
 • Zużycie wzrasta na powierzchniach o wyraźnej strukturze,
 • Grunt MAGNETIC należy przechowywać w szczelnie zamkniętych, nie uszkodzonych opakowaniach, w suchym miejscu,